Andere talen  Andere talen

Een Vredesverklaring

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) heeft vanaf de oprichting vanuit zijn spirituele achtergrond gekozen voor geweldloze middelen om conflicten op te lossen en vrede te bereiken. Wij zien God in ieder mens en dus kunnen wij geen mensen doden noch er achter staan dat anderen mensen ombrengen.

Wij geloven dat elk conflict geweldloos kan worden opgelost wanneer wij onze energie steken in vreedzame oplossingen. Wij weten vanuit eigen ervaring dat zelfs kwesties die grote verdeeldheid zaaien, geweldloos kunnen worden opgelost wanneer wij ons door God laten leiden. In de stilte gaan nieuwe wegen voor ons open, die wij niet eerder hadden gezien.

We hebben geen vijanden. Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om te veranderen. Als we vrede willen brengen moeten we risico's nemen, onze angsten overwinnen, en hindernissen nemen. In dit tijdperk waarin de "oorlog tegen terreur" is afgekondigd en de zogenaamde "oorlog uit voorzorg", zijn wij niet in een staat van oorlog.

Geweldloosheid is een actief proces, dat de vorm kan aannemen van een dialoog met de tegenpartij, burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onrechtvaardige machthebbers of door zich met veel geduld in te zetten voor aanpassingen van de wetgeving. Vroegtijdige interventie is noodzakelijk om geweldloos verzet zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. Vooroordelen, onverdraagzaamheid, economische ongelijkheid, ongelijke verdeling van de hulpbronnen en andere onrechtvaardigheden, moeten met wortel en tak worden uitgeroeid voordat ze tot openlijke vijandigheid leiden. Na afloop van een conflict is speciale aandacht nodig voor snel herstel van de infrastructuur en het leggen van hernieuwde relaties om toekomstige conflicten te voorkomen.

Geweldloosheid staat op de korte termijn niet altijd voor rechtvaardigheid. Zoals in een oorlog kunnen ook hierdoor onschuldige mensen lijden. Geweldloze methodes waarmee de beste resultaten worden geboekt blijven vaak onopgemerkt omdat daardoor conflicten wordt vermeden. Wij zullen bijvoorbeeld nooit weten of de stille, volhardende inspanning van het African Great Lakes Initiative -- dat overlevenden en daders van de genocide in tientallen workshops heeft samengebracht -- ook werkelijk een opleving van het geweld in Burundi en Rwanda heeft voorkomen. Wij weten wel dat het individuele mensen heeft veranderd.

De moderne oorlogvoering zorgt voor veel leed bij onschuldige burgerslachtoffers, wat als "gevolgschade" wordt beschouwd: het vernietigt de infrastructuur waarvan de burgerbevolking afhankelijk is; het vergiftigt het milieu door vervuilende landmijnen, afgewerkt uranium en andere gevaarlijke stoffen die, nog jarenlang nadat het oorlogsgebied weer landbouwgrond is geworden, aanwezig blijven. Oorlog leidt mensen op om te moorden en veroorzaakt psychische trauma's bij degenen die hebben geleden en leed hebben aangericht. Oorlog ondermijnt op een grondige manier het wederzijds vertrouwen van mensen.

Het kan dwaas lijken om de afschaffing van oorlog te bepleiten, maar het kan ook getuigen van een vooruitziende blik. Degenen die zich hebben ingezet voor afschaffing van de slavernij werden voor gek verklaard. Maar toch boekten zij resultaat; eerst binnen ons eigen Genootschap en daarna, samen met anderen, in ons land en in de hele wereld. Op dezelfde manier doen wij ons best om geweld in elk facet van ons leven te bestrijden: in ons gezinsleven, in onze reactie op misdaad, in ons beheer van de aarde en in ons buitenlands beleid. Ons doel is om het vreedzame Koninkrijk van God hier en nu in wereld te verbreiden.

Maandvergadering van Saint Louis
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)

Saint Louis, Missouri, USA
12 februari 2006