Other languages  Andra språk

Fredsdeklaration

I våra andliga rötter och från den första tiden har vi i Vännernas samfund (kväkarna) valt icke-våld som medel att lösa konflikter och uppnå fred. Vi ser det av Gud i varje människa och kan därför inte döda andra eller understödja att andra dödas.

Vi tror att varje konflikt kan lösas utan våld, om vi riktar vår kreativa energi och våra resurser mot att finna fredliga lösningar. Vi vet från vår egen andliga erfarenhet att även de mest svårlösta frågor kan avgöras, om vi lyssnar efter andens vägledning. I tystnaden öppnas nya vägar som inte tidigare varit synliga för oss.

Vi har inga fiender. Vi tror att varje människa har möjlighet att förändras. Fredsarbete innebär att riskera sig själv, att komma över sin egen rädsla och överskrida gränser. I en tid av "krig mot terror" och så kallat "förebyggande krig" är vi inte i krig.

Icke-våld är en aktiv process som kan ta form av en dialog mellan motsatta sidor, civilt motstånd mot en orättfärdig övermakt eller tålmodigt arbete i ett juridiskt system. Ett tidigt ingripande är viktigt för att icke-våldsliga metoder skall ha störst effektivitet. Fördomar och bigotteri, ekonomisk ojämlikhet, orättvis resursfördelning och andra orättvisor måste utrotas innan de växer till öppen fientlighet. Efter en konflikt måste man vara speciellt noga med att bygga upp infrastruktur och förnya mänskliga relationer för att förebygga framtida konflikter.

Icke-våld uppnår inte alltid rättvisa i ett kort perspektiv. Liksom i krig kan oskyldiga människor lida. När icke-våldsmetoder är som mest lyckosamma blir de ofta obemärkta eftersom konflikter förhindras. Vi kommer till exempel aldrig att få veta om det tysta, ihållande arbetet i African Great Lakes Initiative -- som har fört samman överlevande och utövare av folkmord i många grupper som arbetat med trauma och helande -- verkligen har förhindrat nytt våld i Rwanda och Burundi. Vi vet att individer har förändrats.

Modern krigföring leder till lidande för oskyldiga offer som betraktas som "oavsiktlig skada på civilpersoner." Det förstör infrastruktur som civilbefolkningen är beroende av, det förstör miljön med utspridda landminor, utarmat uran och andra faror, som finns kvar långt efter det att slagfältet har återgått till odlad mark. Dessutom utbildar krig människor till mördare; det lämnar psykiska ärr hos dem som tillfogats lidande och dem som orsakat lidande. Det förstör ohjälpligt förtroende och relationer.

Att förespråka slut på krig kan förefalla dåraktigt eller visionärt. Våra föregångare som föresatte sig att få ett slut på slaveriet hånades för sina insatser. Ändå lyckades de, först att få bort det ur vårt eget samfund, sedan, tillsammans med andra, att få slut på det i vår nation och i världen. Likaså har vi förbundit oss att utrota våld i alla sidor av våra liv: I våra familjerelationer, i vårt samhälles svar på brottslighet, i förvaltningen av vår jord och i vår utrikespolitik. Vårt mål är att föra fram Guds fredliga rike här och nu på jorden.

Saint Louis månadsmöte
Vännernas samfund (kväkarna)

Saint Louis, Missouri, USA
12 februari 2006